BİR KISSA BİN HİSSE

Zamanın bir tanesi Seyit Muhammet Raşit hazretleri (k.s.) bir sohbetlerinde, içinde yaşadığımız bu asır için zorun zoru, sonun sonu, buyurmuş .Evet, iletişimin bu kadar hızlı olduğu bir çağda, aile fertlerinden başlayarak aramızda iletişim kuramaz olmuş , ulaşımın bu kadar kolay olduğu bir zamanda birbirimizi aramaz sormaz olmuşuz .Teknolojik nimetlerin bu kadar çeşitlilik, maddi imkan ve çalışma sahalarının bu kadar geniş olduğu bir zamanda, insanlığımızı ve birbirimize olan münasebet bağlarımızı hatırlamaz olmuşuz. Mezhep imamımız imamı Azam hazretlerinin bin üç yüz sene önce torunu Hammad’a yaptığı nasihatlere bugün ne kadar muhtacız. işte yaşayabilmemiz; insanca ve islamca yaşayabilmemiz için o nasihati şimdi sizlere naklediyorum.

*Bütün günahlardan sakınmalı ve takvâ sahibi olmalısın,

*Daima ilmi arayarak, cehaletten kurtulmaya çalışmalısın,

*Din ve dünya için muhtaç olduğun kimselerle arkadaşlık yapmalısın,

*Ölmeyecek kadar ve sadece zaruri hallerde nefsinin istek ve arzularını yerine getirmelisin,

*Müslüman veya zımmilere düşmanlık ve eziyet etmemelisin,

*ALLAH’ın sana verdiğine kanaat etmelisin,

  • İnsanlara muhtaç olmamak için çalışmalısın,

*Seni ilgilendirmeyen işlerle meşgul olmamalısın,

*Hiç kimseyi kendinden küçük görmemelisin,

*İnsanları selâmlamalı; onlara tatlı söz söylemeli; iyilik yapanları sevmeli, kötülük yapanlarla iyi geçinmeye çalışmalısın,

*ALLAH’ı çok zikretmeli ve Resûlüllah’a da çok salavat getirmelisin,

  • Hergün Kur’an-ı Kerim’(den) okumalısın. Sevabını Peygambere, baba ve annene ve bütün Müslümanlara bağışlamalısın.

*Düşmanlarından fazla, dostlarından kendini korumalısın. Zamanımız fesad ve fitnenin yığın haline geldiği zamandır. Düşmanın, dostundan istifade etmektedir.

*Yolunu, gidişatını, düşüncelerini ve bütün sırlarını gizlemelisin. Güvenmediğin kimselerle fazla sohbet etmemelisin,

*Komşuna iyilik yapmalısın ve sakın ola ki onu rahatsız etmeyesin,

  • ALLAH hakkında iyi niyetli ve iyi düşünceli olmalısın. Korku ile ümit arasında yaşamalısın. ALLAH’ın azabından korktuğun gibi onun rahmetinden de sakın ümidini kesmemelisin.
    Rabbim cümlemize iyi bir insan Kamil Bir Müslüman olma şuuru nasip eylesin