NAMAZ TESBİHATI

Namaz Tesbihatı

Namaz kılan kimselerin,farz namazlardan sonra,namaz tesbihatını yapmaları çok faziletlidir.Nasıl ki bir bahçeyi muhafaza etmek için etrafına duvar çekilirse tesbihatlar da namazın etrafındaki duvar gibidir.

Yalnız veya cemaatle kılınan namazın ardından insanın nefsi,olabilir ki sıkılır ve bir an önce camiden çıkmak ister.Bu durumda,nefse baskı yapmak suretiyle,bu mükafatı kaçırmamak ve bu çok büyük olan amelden geri kalmamak lazımdır.Çünkü imam-ı Şafii rahmetullahi aleyh şöyle demiştir:“Günahları yok eden en güzel şey tesbihtir.Çünkü tesbih,Allah-u Zülcelal’in azabına karşı bir perdedir.”

Allahu Zülcelal bir ayeti kerimede;”Rabbine hamd ederek onu tesbih et.”(Nasr,3) Diğer bir ayeti kerimede ise;”O’na hamd ile tesbih etmeyen hiçbirşey yoktur.”(isra;44) buyurmuştur.

Ezan Duası

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur:”Müezzinin sesini işittiğiniz zaman,onun söylediği sözlerin benzerini siz de söyleyin.Sonra bana salavat getirin.Çünkü bana bir kere salavat getirene,Allah on kere rahmet eder.Sonra benim için Allah katında Vesile’yi isteyin.Çünkü Vesile cennette bir mertebedir.Bu makam sadece Allah’ın kullarından birine verilecektir.Bu kulun,ben olmasını umarım.Bu duayı kim okursa ona şefaatim helal olacaktır.”(Müslim,Ebu Davud)

Hanefilere ve Şafiilere göre,Ezan Duası’nı,ezan bittikten sonra okumak sünnettir.

Ayrıca,Şafiilere göre,kametten sonra,hem müezzinin hem cemaatin salavat getirmesi ve müteakiben Vesile’nin istendiği Ezan Duası’nı okumak da sünnettir.

“Allahumme salli alaa seyyidina Muhammedin ve alaa aali seyyidina Muhammed.Allahumme rabbe haazihidde’veti’t taammeh,ve’ssalati’l kaimeh,aati Muhammedeni’l vesilete ve’l fadileh,veb’ashu makame’m mahmudeni’llezi veaddeh.”

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur:”Ezan ile kamet arasında edilen dua geri çevrilmez.”(Ebu Davud,Tirmizi)

Namazı bitirip selam verdikten sonra,eğer sabah,ikindi,akşam namazları kılınmış ise 10 kere “La ilahe illellahu vahdehu la şerike leh,lehul mulkü velehul-hamdu ve huve ala külli şey’in kadir”

Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi vesellem buyurmuştur:”Kim,sabah namazında selam verdikten sonra,oturmasını bozmadan ve dünya kelamı konuşmadan on defa:”La ilahe illellahu vahdehu la şerike leh,lehul mulkü velehül-hamdu vehüve alaa külli şey’in kadir”derse o kimseye on hasene (sevap) yazılır ve on günahı silinir,on derece yükseltilir.O gün, her türlü kötülüklerden ve şeytanın tasallutundan muhafaza edilir.O gün,Allah’a şirk koşma hariç,her türlü günahları silinir.”(Tirmizi)

Sabah ve akşam namazlarına mahsus olmak üzere ellerini ters kaldırarak 7 kere “Allahumme ecirnaa minennar” (Allah’ım! Bizi cehennem azabından koru!) der,ve “Amin vel hamdu lillahi Rabbi-l Aalemin” diyerek,eller yüze sürülür.

Müslim b. Haris et-Temimi babasından şöyle naklediyor:”Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem bana şöyle dedi:’Akşam namazını kıldığın vakit,namazdan sonra hiç konuşmadan yedi kez”Allahumme ecirna minennar”de,şayet bunu der ve o gece ölürsen,Cehennem ateşinden beraat olunursun ve eğer sabah namazından sonra aynı şekilde dersen ve o gün,akşama kadar olan zaman da ölürsen,yine cehennem ateşinden beraat olunursun.”(Ebu Davud,Nesai)

Fatiha-i şerife,Ayetel kürsi,İhlas,Felak,Nas  Süreleri okunur

33 defa Subhanellah,33defa Elhamdülillah,33 defa Allahu ekber denilir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyuruyor:”Tesbih kelimelerini parmaklarınızla sayın.Çünkü parmak uçları kıyamette lehinize şefaatte bulunur.”(Tirmizi,Ebu Davud)

Bir hadis-i şerifte de şöyle buyuruluyor:”Kim ki her namazdan sonra 33 defa ‘Subhanellah’,33 defa’Elhamdulillah’,33 defa ‘Allahu Ekber’derse 100’ü tamamlamak için “La ilahe illallah…”sonuna kadar okursa,denizköpükleri kadar günahı olsa hepsi mağfiret olunur.”

Sonra duaya başlanılır.Duaya başlanılırken salavat-ı şerifeyle başlanılır ve salavatı şerifeyle bitirilir

“Bana ve Ehl-i beytime salat-ü selam getirmedikçe, dua, Cenab-ı Hakk’a perdelidir.”(Taberani, İbni Mesud’dan riv.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir