Yazar Arşivleri: wpntr

DUA ETMENİN FAZİLETİ

Dua,her insan için bir sığınaktır.Dua,ihtiyacın anahtarıdır.Allah-u Zülcelal,kullarının kendisine dua etmelerini,ihtiyaçlarını arz etmelerini çok sevmektedir.Onun için bir ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur. “Bana dua edin,kabul edeyim.”(Mü’min,60) Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem de bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur: “Dua,ibadetin iliğidir.”(Tirmizi) Ebu Hazm şöyle demiştir:”Dua etmekten mahrum kalmam,duamın kabul edilmesinden mahrum kalmamdan daha kötüdür.” Onun için insan samimi olarak,daima […]

Mülk Suresi

Mülk suresi okumanın fazileti; Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhüma diyor ki: Peygamberimiz sallallahu aleyhi vessellemin ashâbından biri, (gece yolculuğunda) kabir olduğunu bilmeden bir kabrin üzerine çadırını kurup yatmış. Meğer orası bir insanın kabri imiş ve o kişi Mülk Sûresini okuyormuş ve sonuna kadar okuyup tamamlamış. O kimse Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi vessellem’e geldi ve: Ya […]

Dünya Hayatı bir Aldanıştır

Dünya hayatı bir aldanıştır. Ey insanlar! Haberiniz olsun ki, Allah’ın vaadi muhakkak haktır. Sakın bu dünya hayatı sizi aldatmasın, sakın o aldatıcı şeytan sizi, Allah hakkında da aldatmasın. (FATIR/5) Nefsince de, sabah akşam rızasını isteyerek Rablerine yalvaranlarla beraber candan sabret. Sen dünya hayatının süsünü isteyerek onlardan gözlerini ayırma. Kalbini, bizi anmaktan gafil kıldığımız, nefsinin kötü […]

MUSKA NEDİR?

Muska; hastalık, göz değmesi (nazar), afetten korunmak veya kurtulmak gibi amaçlarla insanların yanlarında taşıdıkları, içinde bazı ayet, hadis ve duaların yazılı bulunduğu metindir. Çok kere koruyucu bir malzemeye sarılı olarak kullanılır. Korkudan, nazardan korunmak, bazı hastalıklardan şifa bulmak için dua etmek, Kur’an-ı Kerim’den ayetler okumak, caizdir (Buhârî, Fedâilü’l-Kur’an, 9; İbn Mâce, Tıb 35-36). Ayet ve […]

DUHA SURESİ

Bismillahirrahmânirrahîm.1- Vedduha2- Velleyli iza seca3- Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala4- Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula5- Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda6- Elem yecidke yetiymen feava7- Ve vecedeke dallen feheda8- Ve vecedeke ‘ailen feağna9- Femmel yetiyme fela takher10- Ve emmessaile fela tenher11- Ve emma binı’meti rabbike fehaddis Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Kuşluk vaktine andolsun, […]

İNŞİRAH SURESİ

Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı – İnşirah Suresi Oku, Dinle, Meali ve Faziletleri İnşirah Suresi, Kur’ân-ı Kerîm’in doksan dördüncü suresidir. Mekke döneminde nazil olmuş ve 8 ayetten oluşmuştur. En kısa surelerden birisidir. İnşirah kelime olarak açılmak ve genişlemek anlamını taşır. Surede, her güçlükle birlikte mutlaka bir kolaylığın olduğu bildirilmiştir. Yüce Allah’ın (C.C) Peygamber Efendimiz Hz. […]

Hüvallahüllezi Okunuşu Ve Anlamı

Hadisi şerifte: Kim sabahladığında üç kere ” EÜZÜ BİLLAHİS-SEMİİL ALİMİ MİNEŞ-ŞEYTANİRRACİM ” (ALLAH’ın rahmetinden kovulmuş şeytandan, işiten ve bilen ALLAH’a sığınırım) diyerek haşr süresinin son üç ayetini okursa, ALLAH ona akşama kadar YETMİŞ BİN MELEĞİ – salevat getirmek, istigfar etmek üzere -müvekkel kılar. O gün kişi ölürse ŞEHİTLİK sevabına yakın bir sevap kazanır. Akşam okunup […]

Müsebbiat-ı Aşere Duası

Müsebbiat-ı Aşere Duası (yedişer defa tekrar edilen on dua)Bunu virdi okuyan Allah c.c. ‘ın izni ile; Yaptığı büyük günahlarının tamamı bağışlanır.Allah-u Teala gazabını ve azabını ondan kaldırır.Fakirlikten kurtulur.Borçlarını öder.Dünya ve ahiretin sayısız ve sınırsız bütün sıkıntılarını savuşturur.Cinlerden korunur.Müsebbiatı Aşere Okuma Usulü:BismillahirrahmanirrahimVe sallallahu alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem 1. Fatiha Suresi (7 […]