Etiket Arşivleri: İbrahimhatipoğlu

Müsebbiat-ı Aşere Duası

Müsebbiat-ı Aşere Duası (yedişer defa tekrar edilen on dua)Bunu virdi okuyan Allah c.c. ‘ın izni ile; Yaptığı büyük günahlarının tamamı bağışlanır.Allah-u Teala gazabını ve azabını ondan kaldırır.Fakirlikten kurtulur.Borçlarını öder.Dünya ve ahiretin sayısız ve sınırsız bütün sıkıntılarını savuşturur.Cinlerden korunur.Müsebbiatı Aşere Okuma Usulü:BismillahirrahmanirrahimVe sallallahu alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem 1. Fatiha Suresi (7 […]

PEYGAMBER EFENDİMİZ VE GÜL

Peygamber Efendimiz’in simgesi nedir? Peygamberimiz neden gül ile anılır? Şeyh Sâdî, velîlerin bütün güzelliklerini Allah Resûlü’ne borçlu olduklarını, bütün gönül sermâyelerini rûhâniyet-i Rasûlullah’tan tefeyyüz ettiklerini, Gülistan adlı eserinde temsîlî bir üslûb ile şöyle hikâye eder: “Bir kişi hamama gider. Hamamda dostlarından biri kendisine temizlenmesi için güzel kokulu bir kil (temizleyici toprak) verir. Kilden, rûhu okşayan […]

NAMAZ TESBİHATI

Namaz Tesbihatı Namaz kılan kimselerin,farz namazlardan sonra,namaz tesbihatını yapmaları çok faziletlidir.Nasıl ki bir bahçeyi muhafaza etmek için etrafına duvar çekilirse tesbihatlar da namazın etrafındaki duvar gibidir. Yalnız veya cemaatle kılınan namazın ardından insanın nefsi,olabilir ki sıkılır ve bir an önce camiden çıkmak ister.Bu durumda,nefse baskı yapmak suretiyle,bu mükafatı kaçırmamak ve bu çok büyük olan amelden […]

Hanım Sahabeler

Asr-ı Saadet Hanım Efendilerinin örnek hayatları; İlklerin ilki olan Hatice validemiz radıyallahu anha hanım sahabelerimizin nasıl iyi bir eş,iyi bir anne,iyi bir hanım olduklarını en önemlisi de Allahu Teâlâ’ya nasıl iyi bir kul olduklarının örneklerini hep birlikte okuyacağız.İlk konuşmamız gereken insan ilklerin İlki olan ilk kahramanlardan olan Hz Hatice validemiz radıyallahu anha “Endişe duyma Allah […]

Mücâhid, nefsine karşı cihâd edendir

Ben ne isterim Her kim (dünyevî, dışa dönük şeylerle) Rahmân’ın zikrinden yüz çevirirse biz ona bir şeytan (vehim, kendini yalnızca beden kabulü ve beden zevkleri için yaşama fikri) musallat ederiz. Artık o şeytan onun yakın dostudur. (Bu kabulleniş, onun yeni kişiliği olur) [43:36] Mücâhid, nefsine karşı cihâd edendir. [Hadis-i Şerif] Günümüz insanının, kendi nefsiyle, yani […]

BİR KISSA BİN HİSSE

Medine-i Münevvere’de bir Ramazan gecesi Harem-i Şerif’te teravih namazı kılıyorduk. 1991 yılındaydı.. Harem’e yeni tayin edilmiş olan İmam Şeyh Eyyub kıldırıyordu. O Ramazan için Ürdün’den gelmiş bir aile, bizim mahallede oturuyorlar. Yaşlı bir baba ile iki oğlu her gün teravihe geliyorlar. Namazı Ravza-i Nebevî’de, mihraba yakın bir yerde, onlar hemen önümde, birlikte kılıyoruz. Yine bir […]

Çocuk sevgisi

Âişe  radıyallahu anhâ  şöyle dedi: Çölde yaşayan bedevîlerden bir grup Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’ in huzuruna geldiler ve: Siz çocuklarınızı öpüyor musunuz? diye sordular. Peygamberimiz: – “Evet” buyurdu. Onlar: Fakat biz, Allah’a yemin ederiz ki, onları öpmüyoruz, dediler. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: – “Allah sizin kalblerinizden merhamet duygusunu çıkarıp almışsa, ben ne yapabilirim […]

Hacet namazı

Her ihtiyâcını Allâh’a arzeden ve her fırsatta O’nu zikredip yücelten Resûl-i Ekrem Efendimiz, herhangi bir ihtiyacı olan kimseye iki rekât namaz kıldıktan sonra Allâh’a duâ etmesini tavsiye etmiştir. Hadîs-i şerîf şöyledir: “Kimin Allâh’a veya herhangi bir insana ihtiyâcı hâsıl olursa, önce abdest alsın, bunu da güzel bir şekilde yapsın, iki rekât namaz kılsın, sonra Allâh […]

PEYGAMBER AHLAKI

Hz. Ali’ye Göre Peygamberimiz Aleyhisselam  Hz. Hüseyin der ki:“Peygamber Aleyhisselamın ev içindeki meşgalesini babam (Ali b. Ebu Talib)’dan sordum. Babam:‘Peygamber Aleyhisselam, evine girişinden itibaren vaktini:Allah’a ibadete,ev halkının işlerine,ve kendi işlerine ait olmak üzere üçe ayırmıştı. Şahsına ayırdığı vakti de, kendisiyle insanlar arasında buluşturmuştu. O vakitte yanına, gelen insanlardan ancak seçkin sahabileri girerdi. Halka dinî meseleleri […]

GÜZEL AHLAK

Güzel Ahlak ile Kötü Ahlakın Hakikati İnsanlar güzel ahlâkın hakikati hakkında ve ne olduğu hususunda oldukça fazla konuşmuşlardır. Buna rağmen onun hakikatini şerhetmeye bir türlü yanaşmamışlar, ancak onun ürünlerinden ve faydalarından bahsetmişlerdir. Sonra faydalarının da tamamını zikretmemişlerdir. Her biri güzel ahlâkın meyvelerinden kalbine geleni, zihninde hazır bulunanı zikretmiştir. Güzel ahlâkın tarifini zikretmeye bir türlü önem verip […]